Lenke til artikkelinnhald - KunngjeringLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Kulturtilskot fr..
- Elsa og Svein Iv..
- Ung fritid - akt..
- Tildeling av adr..
- Offentleg etters..
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Kulturtilskot frå Kvam herad 2017 -søknadsfrist 1.3.17

Utskriftsvenleg side Lagt ut 23. februar 2017 kl. 13:56 av Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2017 -søknadsfrist 1.3.17Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

INFORMASJON OM TILSKOTSORDNINGANE:
 1. Tilskota har eigne søknadsskjema.
 2. Søknadsskjema m/ rettleiing finn du lenger ned i denne artikkelen.
 3. Det vert stilt krav til oppdatering av lagsinformasjonen på www.lagsportalen.no
  Kontakt Frank Tangen 56553023 for brukarnamn, passord og rettleiing.
 4. Alle lag som søkjer/mottek kommunalt tilskot må ha organisasjonsnummer. Registrering (bruk forenkla skjema for foreiningar) i Einingsregisteret/Frivilligregisteret : Brønnøysundregistra
 5. Lagsportalen finn du informasjon om ulike kulturtilskot.


Nærare opplysningar om tilskota kan du få ved å kontakta kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim tlf 56556906, mars@kvam.kommune.no. 1. DRIFTSTILSKOT TIL LAG OG ORGANISASJONAR.

  Kvam herad gjev driftstilskot til frivillige lag og organisasjonar som fell inn under det såkalla utvida kulturbegrepet.Laga må ha styre, levera årsmelding og revidert rekneskap for 2016, og ha eige kontonummer og organisasjonsnummer. Du finn skjema ved å klikke på illustrasjonen under.
  Klikk for å kome til søknadsmodulen


 2. TILSKOT TIL IDRETTSANLEGG, TURLØYPER/FRIOMRÅDE, KULTURHUS, LEIKEPLASSAR OG NÆRMILJØTILTAK

  Frivillige lag og organisasjonar kan søkja tilskot til opparbeiding/oppgradering av nærmiljøanlegg, leikeplassar, turløyper, idrettsanlegg og lokale kulturhus i Kvam herad.
  Søknaden må innehalda kostnads- og finansieringplan, samt beskriving av tiltaket. Du finn skjema ved å klikke på illustrasjonen under.

  Klikk for å kome til søknadsmodulen


 3. DRIFTSTILSKOT TIL LAGSEIGDE/DRIVNE IDRETTSANLEGG

  Tilskot til driftsutgifter ved anlegg som vert drivne av idrettlaga.

  Klikk for å kome til søknadsmodulen
Kulturtilskot frå Kvam herad 2017 -søknadsfrist 1.3.17

23. februar 2017 kl. 13:56 - Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2017 -søknadsfrist 1.3.17 Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2017. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Elsa og Svein Iversens legat

17. februar 2017 kl. 05:00 - Johnny Roy Knudsen
31. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det har ikkje vorte delt ut legatmidlar dei seinare år. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommunelege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk det godkjent i 2014.

Ung fritid - aktivitetar i februar 2017

7. februar 2017 kl. 07:20 - Mary Ann Sørheim
Logo for ung fritid i Kvam Ung fritid er for deg mellom 10-16 år. Her er aktivitetskalendar for februar.

Tildeling av adresser på Kvamskogen

1. februar 2017 kl. 14:00 - Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.


Legevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no