Lenke til artikkelinnhald - Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Notanes, oppstar..
- Utlysing av tils..
- Reguleringsplan ..
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18

Utskriftsvenleg side Lagt ut 23. februar 2018 kl. 13:56 av Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

INFORMASJON OM TILSKOTSORDNINGANE:
 1. Tilskota har eigne søknadsskjema.
 2. Søknadsskjema og informasjon om tilskotsordningane finn du lenger ned i denne artikkelen.
 3. Alle lag som søkjer/mottek kommunalt tilskot må ha organisasjonsnummer. Registrering (bruk forenkla skjema for foreiningar) i Einingsregisteret/Frivilligregisteret : Brønnøysundregistra
 4. Lagsportalen finn du informasjon om ulike kulturtilskot.


Nærare opplysningar om tilskota kan du få ved å kontakta kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim tlf 56556906, mars@kvam.kommune.no. 1. DRIFTSTILSKOT TIL LAG OG ORGANISASJONAR.

  Kvam herad gjev driftstilskot til frivillige lag og organisasjonar som fell inn under det såkalla utvida kulturbegrepet. Laga må ha styre, levera årsmelding og revidert rekneskap for 2017, og ha eige kontonummer og organisasjonsnummer. Du finn skjema ved å klikka på illustrasjonen under.
  Klikk for å koma til søknadsmodulen


 2. TILSKOT TIL IDRETTSANLEGG, TURLØYPER/FRIOMRÅDE, KULTURHUS, LEIKEPLASSAR OG NÆRMILJØTILTAK

  Frivillige lag og organisasjonar kan søkja tilskot til opparbeiding/oppgradering av nærmiljøanlegg, leikeplassar, turløyper, idrettsanlegg og lokale kulturhus i Kvam herad.
  Søknaden må innehalda kostnads- og finansieringsplan, samt beskriving av tiltaket. Du finn skjema ved å klikka på illustrasjonen under.

  Klikk for å koma til søknadsmodulen


 3. DRIFTSTILSKOT TIL LAGSEIGDE/DRIVNE IDRETTSANLEGG

  Tilskot til driftsutgifter av anlegg drivne av idrettlaga.

  Klikk for å koma til søknadsmodulenLenke: http://kultur


Notanes, oppstart av reguleringsplan for offentleg avlaupsanlegg og parkområde

15. januar 2018 kl. 11:27 - Leiv Ingmar Kaale
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for utvida avlaupsanlegg med tilhøyrande infrastruktur og uteområde.

Utlysing av tilskotsmidlar- Den Kulturelle Spaserstokken 2018

2. januar 2018 kl. 13:45 - Mary Ann Sørheim
Profesjonelle kunst- og kulturaktørar vert inviterte til å søkja tilskot til kulturaktivitetar for eldre i 2018.

Reguleringsplan i Ljonesvågen

29. desember 2017 kl. 11:50 - Leiv Ingmar Kaale
Biofish AS ynskjer å utvida akvakulturanlegget i Ljonesvågen.


Legevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no