Lenke til artikkelinnhald - Elsa og Svein Iversens legatLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Innsamling av ar..
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Elsa og Svein Iversens legat


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 17. februar 2017 kl. 05:00 av Johnny Roy Knudsen
31. mars 1950 oppretta Anna og Amund Iversen eit legat til minne om foreldra deira. Kvart år skulle det delast ut kr. 400 til beste for sjuke og /eller gamle i Vikøy sokn. Det har ikkje vorte delt ut legatmidlar dei seinare år. Det offentleg har i dag teke over oppgåvene som legatet opphavleg var meint å dekkja. Derfor søkte styret i stiftinga (sokneprest, kommunelege og ordførar) Stiftelsestilsynet om å få endra statuttane for legatet og fekk det godkjent i 2014.

Føremålet med legatet


Enkeltpersonar, lag og institusjonar i heile Kvam kan søkja legatet om midlar til føremål som kan vera til glede for sjuke og/eller eldre.

Styret skal dele ut kr. 50000 i ein eller fleire legatporsjonar. Same person, lag og institusjon kan bli tildelt legatmidlar fleire år på rad.

Søknadsfrist


15. mars 2017. Tildelinga vil skje i juni.

Eventuelle spørsmål om legatet kan rettast til Johnny Roy Knudsen, som også er leiar for legatet. tlf 941 39 27

Send søknad til:


Elsa og Svein Iversens legat v. leiar J.Knudsen, postboks 39, 5600 NorheimsundInnsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no