Lenke til artikkelinnhald - Tildeling av adresser på KvamskogenLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
- Innsamling av ar..
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / kunngjering /

Tildeling av adresser på Kvamskogen


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 1. februar 2017 kl. 14:00 av Benjamin Danielsen
Kvam herad har vedteke vegadresser til dei fleste eigedomane på Kvamskogen. Klager er gjennomgått og endringar er utført.

Vedtekne vegadresser


For å finna ei vegadresse kan du leita fram eigedomen i Kvam herad si kartløysing. Eventuelt kan du bruka andre kartsystem, som 1881.no

For å lesa vedtaket, sjå saksframlegg for adresseendring Kvamskogen (16/18327).
Eigedomar som ikkje har fått vegadresser vil få adresser etter kvart som nye vegnamn vert godkjent eller nye eigedomar vert oppretta.

Klage


Du kan klaga på:
  • Kva for ei gate, veg eller liknande ein bygning eller eigedom skal ha adresse til
  • Feil tildelt adressenummer eller brukseiningsnummer

Namnet på gata/vegen/området kan du ikkje klaga på. Klageinstans er fylkesmannen. Klage skal sendast via heradet, som evt. kan gje klagar medhald. Klagefristen er tre veker frå vedtaket vert kunngjort. Klagen skal grunngjevast og sendast til postmottak@kvam.kommune.no eller per post til heradet.

Plassering av skilt


Det er eigar sitt ansvar å setja opp adressenummerskilt. Det må brukast godkjente skilt, og dei må plasserast tydeleg. Me rår deg til å kjøpa frå leverandørar som leverer slike skilt.
Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no