Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Brukarstyrt pers..
- Helgestilling..
- Helsefagarbeidar..
- Helsefagarbeidar..
- Vernepleiar..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Brukarstyrt personleg assistent

Utskriftsvenleg side Lagt ut 10. januar 2018 kl. 15:10 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Pleie og omsorgstenesta søkjer etter tilkallingsvikar som brukarstyrt personleg assistent, (BPA), for funksjonshemma ung mann. Stillinga er ledig frå snarast.
Søknadsfrist: 21. januar.

Sak. 18/68
Det er mogelegheit for større stilling frå mai 2018. Arbeidstida er på kveld og helg. Kvam herad er formell arbeidsgjevar.

Arbeidsoppgåver
Ein BPA skal gi menneske med behov for hjelp moglegheit til å leve eit aktivt og mest mogleg uavhengig liv til tross for sitt funksjonsnivå. Med BPA skal mottakar i størst mogleg grad kunne ivareta plikter, interesser, behov og ønsker som alle andre.

Stilling som BPA kan inkludera pleie, hjelp med medisinske rutinar, hjelp med daglege gjeremål, ta del i sosialt liv og praktisk bistand i heimen.

Me søkjer deg som har: godt humør, har tiltakslyst og er stabil i arbeidet.
Du må ha førarkort for bil.

Tilsetting skjer etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar.

For meir informasjon om stillinga, ta kontakt med: pleie og omsorgsleiar Elfrid Romsås Oma – 906 81 030, E-post: elom@kvam.kommune.no

Søknadsfrist: 21. januar 2018

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar
til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.


Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.Søknadssenter


Helgestilling

Lagt ut 10. januar 2018 kl. 14:25 av Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til helgestilling i omsorgsbustad.
Søknadsfrist: 21. januar.

Helsefagarbeidar i 80 % stilling

Lagt ut 9. januar 2018 kl. 15:10 av Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til bufellesskap i Øystese.
Søknadsfrist: 21. januar.

Helsefagarbeidar - 55 % stilling

Lagt ut 5. januar 2018 kl. 11:00 av Anne Vestrheim
Me søkjer fagarbeidar til ledig stilling på Toloheimen.
Søknadsfrist: 21. januar

Vernepleiar

Lagt ut 18. desember 2017 kl. 14:26 av Anne Vestrheim
Me søkjer deg som ønskjer å arbeida med menneske med psykisk utviklingshemming. Me kan tilby 50 % stilling ved dagsenteret i Pleie og omsorg frå februar 2018.

Brukarstyrt personleg assistent

10. januar 2018 kl. 15:10 - Anne Vestrheim
Pleie og omsorgstenesta søkjer etter tilkallingsvikar som brukarstyrt personleg assistent, (BPA), for funksjonshemma ung mann. Stillinga er ledig frå snarast.
Søknadsfrist: 21. januar.

Helgestilling

10. januar 2018 kl. 14:25 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til helgestilling i omsorgsbustad. Søknadsfrist: 21. januar.

Helsefagarbeidar i 80 % stilling

9. januar 2018 kl. 15:10 - Anne Vestrheim
Me søkjer helsefagarbeidar til bufellesskap i Øystese. Søknadsfrist: 21. januar.

Helsefagarbeidar - 55 % stilling

5. januar 2018 kl. 11:00 - Anne Vestrheim
Me søkjer fagarbeidar til ledig stilling på Toloheimen. Søknadsfrist: 21. januar


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no