Lenke til artikkelinnhald - Ledige stillingarLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Vil du bli vår n..
- Sommarjobb som s..
- Sommarjobb i Fer..
- Sommarjobb i Par..
- Sommarjobb i Ple..
- Sommarjobb ved K..
- Læreplassar i Kv..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. februar 2017 kl. 00:00 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
VA avdelinga i Kvam herad har 7 tilsette (5 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Då ein av våre driftsoperatørar pensjonerer seg treng me ein erstattar.

Vil du bli vår nye driftsoperatør (VA)?

Sak. 17/321

100 % stilling som driftsoperatør VA ledig frå mai 2017.

Hovudarbeidsoppgåvene vil vera knytt til drift og vedlikehald av våre vatn- og avlaupsanlegg, blant anna:

• Vassproduksjon (vassbehandlingsanlegg)
• Vassdistribusjon (pumpestasjonar og leidningsnett)
• Nytt avlaupsreinseanlegg
• Avlaupsnett (pumpestasjonar og leidningsnett)
• Arbeid med innmåling og dokumentasjon av leidningskart (Gemini VA)
• Delta i vaktordning

Kvalifikasjonar:
• Fagbrev som røyrleggjar, mekanikar evt anna relevant erfaring og utdanning
• Interesse for data, automasjon og elektro.
• Førarkort, minimum klasse B
• Gode ferdigheiter i norsk
• Gode dataferdigheiter
• Naudsynt opplæring vil bli gjeve

Personlege eigenskapar:
• Interesse for fagfeltet
• Evne til å arbeida sjølvstendig
• Evne til å vera initiativtakar
• Effektiv og pliktoppfyllande
• Fleksibel, serviceinnstilt og samarbeidsvillig på tvers av fag.

I Kvam herad ønskjer me at tilsette er:
• Serviceinnstilt og imøtekomande
• Tek ansvar og er profesjonelle
• Samarbeider med andre
• Deler kompetanse og er nytenkjande

Me kan tilby:
• Varierte, spanande og utfordrande oppgåver på ein triveleg arbeidsplass
• Løns-/og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande regulativ og lokalt lønnssystem
• Gode pensjons-/og forsikringsordningar

Nærare opplysningar om stillinga kan rettast til:
Erling Eid (driftsleiar VA), tlf.56 55 34 14/ 906 99 317
Nils Eivind Stranden (leiar kommunalteknikk), tlf. 56 55 31 87 /959 42 881

Søknadsfrist: 31. mars 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Lenke: http://felles
Søknadssenter


Sommarjobb som sjukepleiar

Lagt ut 10. februar 2017 kl. 09:25 av Anne Vestrheim
Er du sjukepleiar og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon eller på ei rehabilitering og behandlingsavdeling?

Sommarjobb i Ferieklubben

Lagt ut 9. februar 2017 kl. 12:02 av Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb i Parkvesenet

Lagt ut 9. februar 2017 kl. 11:58 av Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Sommarjobb i Pleie og omsorg

Lagt ut 9. februar 2017 kl. 11:15 av Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

Lagt ut 9. februar 2017 kl. 11:10 av Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar hjå oss?

Læreplassar i Kvam herad

Lagt ut 30. januar 2017 kl. 11:30 av Anne Vestrheim
Kvam herad har ledige læreplasser frå hausten 2017 innan:

Vil du bli vår nye driftsoperatør?

24. februar 2017 kl. 00:00 - Anne Vestrheim
VA avdelinga i Kvam herad har 7 tilsette (5 driftsoperatørar, driftsleiar VA og VA-ingeniør) og har ansvaret for drift og vedlikehald av VA anlegga i heradet, samt prosjektering og byggeleiing. Då ein av våre driftsoperatørar pensjonerer seg treng me ein erstattar.

Sommarjobb som sjukepleiar

10. februar 2017 kl. 09:25 - Anne Vestrheim
Er du sjukepleiar og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon eller på ei rehabilitering og behandlingsavdeling?

Sommarjobb i Ferieklubben

9. februar 2017 kl. 12:02 - Anne Vestrheim
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?

Sommarjobb i Parkvesenet

9. februar 2017 kl. 11:58 - Anne Vestrheim
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Sommarjobb i Pleie og omsorg

9. februar 2017 kl. 11:15 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar? Og kan tenkja deg å jobba i heimetenesta, i institusjon, i bustad for menneske med utviklingshemming eller på dagsenter ?

Sommarjobb ved Kvam rehabilitering og behandlingsavdeling

9. februar 2017 kl. 11:10 - Anne Vestrheim
Vil du vera ferievikar hjå oss?


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no