Lenke til artikkelinnhald - Sommarjobb i ParkvesenetLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
- Kyrkjegardsarbei..
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sommarjobb i Parkvesenet


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. februar 2017 kl. 11:58 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Likar du fysisk arbeid ute i frisk luft?

Sak.17/249

Parkvesenet skal ta inn sesongarbeidarar til stell, vedlikehald og evt. nyanlegg av kommunale grøntområde for komande sesong. Sesongen varer frå tidleg mai til midten av september.

Me vil be om at du skriv opp tidsrommet du kan arbeide og kva stillingsstorleik du ønskjer. Me prioriterer dei som vil arbeide over ein lengre periode.

• Du må vera fylt 18 år og det er ei føremon å ha førarkort kl. B.
• Du må kunne arbeide sjølvstendig, kunne ta i eit tak og like å arbeide ute i all slags vær.
• Me ønskjer oss søkjarar med godt humør, som er fleksible og samarbeidsvillige.

For stillingane gjeld vanlege kommunale tilsetjingsvilkår og løn etter sentral tariffavtale.

Vil du vita meir om sommarjobben, ta kontakt med:
Heradsgartnar Nils Drage - 916 76 322

Søknadsfrist: 19. mars 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.


Søknadssenter


Kyrkjegardsarbeidar i 100% stilling

18. september 2017 kl. 09:41 - Olav Skeie Lid
logo
Vår gode kyrkjegardsarbeidar sluttar hjå oss, og me søkjer hans etterfylgjar. Me har difor ledig stilling som kyrkjegardsarbeidar i 100% stilling med tilsetjing snarast.
  • Søknadsfrist: 6. oktober 2017.Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no