Lenke til artikkelinnhald - Sommarjobb i Ferieklubben Lenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / ledige_stillingar /

Sommarjobb i Ferieklubben

Utskriftsvenleg side Lagt ut 9. februar 2017 kl. 12:02 av Anne Vestrheim
Søknadssenter
Har du lyst på ein aktiv sommarjobb saman med barn?


Sak. 17/248

Me søkjer etter ein leiar og 3 assistentar til Ferieklubben sommaren 2017. Kulturkontoret skipar til ferieklubb for barn i vekene 26, 27 og 32. Klubben har base i Norheimsund og er
open for barn i alderen 6 – 10 år.

Hovudoppgåver:
Leiaren har hovudansvar for å leggje til rette og planleggje aktivitetar knytt til klubben med
fokus på opplevingar i nærmiljøet. Både leiar og assistentar har ansvar for gjennomføring av
aktivitetane saman med borna.

Kvalifikasjonar:
•Det er ynskjeleg at den som søkjer på stillinga som leiar har utdanning på høgskulenivå
•Dersom det ikkje kjem inn søkjarar med høgskuleutdanning til leiarstillinga, kan det verta
aktuelt å tilsetja fagarbeidar med relevant erfaring
•Me ynskjer at søkjarane har erfaring frå arbeid med born. Dei som vert tilsett i stillingane
må legge fram politiattest ved tilsetjing (skal ikkje vere med i søknaden)
•Søkjarar må vera fylt 18 år og bør ha førarkort kl. B
•Du må like å vera saman med born og kunne takla ulike utfordringar

Vil du vita meir om sommarjobben, ta kontakt med:
Kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim tlf 56 55 69 06 / 954 07 710

Ferievikarar i Kvam herad vert løna etter sentral tariffavtale.

Søknadsfrist: 19. mars 2017

Søk via vårt digitale søknadssenter.

Hugs å føra opp utdanning og praksis, også om du har opplyst om dette i tidlegare søknadar til kommunen. Søknadspapir, kopiar av vitnemål og attestar osv. vert ikkje returnert.Generell informasjon:
Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegla mangfaldet i befolkinga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Kvam herad er ein inkluderande arbeidslivsbedrift (IA) og ønskjer å leggja til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

I Kvam herad er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette i alle kommunale organ pliktar å nytta nynorsk skriftspråk i tenesta.

Me gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til følgje, vert søkjaren varsla om dette.

Søknadssenter
Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no