Lenke til artikkelinnhald - Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam heradLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Kommuneplanen si..
- Boset vert henta..
- Melding om oppst..
- SMS-varsling for..
- Kulturprisen 201..
- Nye skjema for k..
- Innsamling av ar..
- Pris- og gebyrhe..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Radonmålingar - tilbod til innbyggjarane i Kvam herad


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 6. januar 2017 kl. 12:45 av Kommunegeologen
Målesesongen for radon er frå ca. 15. okt. til 15. apr. (sporfilm må setjast ut seinast 15. feb). Kvam herad har ein avtale med Radonlab som gjer innbyggjarar i Kvam rimelelege sporfilmmålarar. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm via Radonlab sine nettsider eller på telefon 21 96 03 50 (passord "Kvam").

Radon
Radon er ein luktfri, usynleg og radioaktiv edelgass som fins i grunnen. I for høge konsentrasjonar over tid kan han vera helseskadeleg. Radonmålingar i Kvam viser at ca. 5 % av sporfilmmålingane er over tilrådd verdi.

Radonverdiane varierar i løpet av dagen og året, og er oftast høgare i vinterhalvåret. Statens strålevern har som standard at målingar av radon bør skje i perioden 15. okt. og 15. april (målesesongen for radon). Sporfilm bør stå i minst i to månadar (må setjast ut før 15. februar), enkelte digitale målingar kan gjennomførast på ei veke.

Det er gjennom strålevernforskrifta av 29.10.2010 sett nye krav til kva nivå som er akseptable. Skular, barnehagar og andre offentlege bygg er omfatta av kravet, likeeins gjeld det utleigebustader (både offentlege og private).

Utleigarar bør derfor sterkt vurdere å ta radonmålingar.

For nærare informasjon viser me til artikkel på heimesida til Kvam herad: http://www.kvam.no/radon


Tilbod til innbyggjarane
Kvam herad har inngått ein samarbeidsavtale med sin leverandør om eit tilbod til private eigarar i Kvam herad. Innbyggjarar må sjølv tinga sporfilm frå Radonlab over nettsida http://www.radonlab.com/kvam eller på tlf. 21 96 03 50 (passord: «kvam»). Prisen per sporfilm vil vere 145,- + frakt.
Føresetnaden for rabatten er at Kvam herad og Statens strålevern vil få tilgang til måleresultata.

Meir opplysningar kan de få ved å kontakta Tore Dolvik på epost tordol@kvam.kommune.no eller på tlf. 56553076.Kommuneplanen sin arealdel er klar til første handsaming

22. september 2017 kl. 15:25 - Trond Inge Brakestad

Eit omfattande og viktig arbeid har no nådd ein milepæl. Den nye arealdelen til kommuneplanen skal til politisk handsaming for fyrste gong.

Boset vert henta tross konkurs i RenoNorden

20. september 2017 kl. 11:27 - Frank Tangen
Frå BIR har me fått denne informasjonen i samband med konkursen til RenoNorden, som er det selskapet som hentar boset i Kvam:

Melding om oppstart av detaljreguleringsplan

15. september 2017 kl. 15:15 - Trond Inge Brakestad
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det kunngjort oppstart av reguleringsplan for gnr. 109, bnr. 7 m.fl., Gråskorv på Haukås i Strandebarm, Kvam herad.

SMS-varsling for avlesing av vassmålar

14. september 2017 kl. 11:50 - Maria Skeie
For å effektivisera innsamling av vassmålaravlesingar i fylgje reglementet, tar Kvam herad i bruk SMS-varsling. I veke 38 vil varsel bli sendt på SMS til din mobiltelefon viss me har registrert ditt nummer eller der du har registrert deg i offentlege register.

Kulturprisen 2017

6. september 2017 kl. 09:20 - Mary Ann Sørheim
Kvam herad ønskjer innspel til kven som skal få kulturprisen 2017.

Nye skjema for kulturtilskot

11. mai 2017 kl. 11:03 - Mary Ann Sørheim
Skal du eller laget ditt søkja kulturtilskot til ulike arrangement eller prosjekt, finn du søknadsskjema her: http://www.kvam.no/lag/samla/biblskule.asp?meny=kommunale_tilskot Informasjon: kontakt kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim 56 55 69 06/ 954 07 710 eller mars@kvam.kommune.no

Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.

Pris- og gebyrhefte

5. januar 2017 kl. 08:56 - Anita Hesthamar
Prisar og gebyr for 2017 er klare.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no