Lenke til artikkelinnhald - Snart klart for Tour des Fjords i KvamLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Stortings- og sa..
- Innsyn og postjo..
- Fuglafjell AS ti..
- Avfallsgebyr frå..
- Arbeid v/bru i S..
- Hardingsmolt AS ..
- Ung Fritid somma..
- Offentleg etters..
- Stortings- og sa..
- Ferieaktivitetar..
- Ferieoversikt fo..
- Treningstid i id..
- Radonmålingar i ..
- Opningstider i s..
- Nye skjema for k..
- Innsamling av ar..
- Pris- og gebyrhe..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Snart klart for Tour des Fjords i Kvam


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mai 2017 kl. 10:11 av Frank Tangen
Tour des FjordsTorsdag 25. mai startar 2. etappe av sykkelrittet Tour des Fjords med start i Brekke i Gulen og med målgang i Steinsdalen etter ein rundtur innom Fyksesundet. Arrangørane oppmodar firma, skular, organisasjonar og enkeltpersonar om å bidra med sprelske innspel langs løypa. I Kvam vil løypetraséen vera Fv 7 over Kvamskogen og ned til Norheimsund, der vil syklistane ta vegen om Norheim og koma ned i Meierihola i Øystese. Så startar stigninga opp mot Myrane før dei kan pusta litt på ned mot Porsmyr. Frå Fyksesundsbrua går løpet langs Fv 7 heilt til målgang ved Steinsdalsfossen.

Trafikk


I samband med rittet vil det bli både vegstengingar og innsnevringar til ei køyrebane på ulike strekningar.

Vegstenging i samband med Tour des Fjords
StengtVegstrekningTekst
08.00 - 22.00Fv7: v/SteinsdalsfossenVegen kan bli periodevis stengt opp til 2,5 time frå kl 08.00 - 22.00, elles manuell dirigering. Det vil bli opna for passering i samband med bussar i rute fram til kl. 15 og etter kl 18.30.
16.00 - 18.30Fv7: Steinsdalen - Fykse
16.00 - 18.15Fv 130 og 131: Norheimsund - Øystese - FyksesundGamlevegen frå Norheimsund via Meierihola til Øystese barneskule og vidare over Myrane til Fyksesund.
15.00 - 16.30Grovagjelet og Gamle DalavegenGrovagjelet og Gamle Dalavegen frå avkjøringa til barneskulen og til krysset med Grovagjelet vert stengt i samband med barnerittet.


Barneritt


Tour des Fjords arrangerer barneritt for barn mellom 2 – 12 år ved kvar start- og målstad av dei fem etappane i årets arrangement. Det er gratis å delta og barna startar i puljer med barn på same alder. Finn fram sykkelen og bli med. Det er påbudt å bruka hjelm. Detaljar om barnerittet i Kvam:
 • Start: kl. 15.30
 • Kvar: v/Norheimsund skule (sjå løypekart)
  Barneritt

Er du gira på å ta del i det kulaste barnerittet som finst? Alle som deltar får ei flott t-skjorte. Me samarbeidar også med Kongeparken så kanskje får me vitjing av Brumle eller Brumleline?

Grovagjelet og Gamle Dalavegen frå avkjøringa til barneskulen og til krysset med Grovagjelet vert stengt i tidsrommet 1500 – 1630.

Meld deg på her!


Tidspunkt


Tidene under her er naturleg nok ikkje eksakte tider.
 • Start i Gulen (Brekke) kl. 13.20
 • Barneritt kl. 15.30 – 16.30
 • Kvamskogen ca. kl. 16.40 – 17.00
 • Norheimsund ca. kl. 17.00 – 17.25
 • Skårsvatnet (Gullfiskvatnet) ca. kl. 17.15 – 17.40
 • Fyksesundbrua ca. kl. 17.20 – 17.45
 • Øystese (Fv 7) ca. kl. 17.35 – 18.00
 • Norheimsund ca. kl. 17.45 – 18.05
 • Målgang v/Steinsdalsfossen ca. kl. 17.50 – 18.10
Lenke: http://tourdesfjords.no


Stortings- og sametingsvalet: Står du i mannntalet?

21. juli 2017 kl. 10:29 - Frank Tangen
Manntalet i Kvam er lagt ut på rådhuset og biblioteka fram til 11. september. Sjekk om du står der og at informasjonen er rett. Krav om innføring eller endring i manntalet må vera skriftleg og grunngjeve. Det skal sendast til
Kvam valstyre
Grovagjelet 16
5600 Norheimsund
Biblioteka i Strandebarm og Ålvik opnar ikkje før i veke 34.

Innsyn og postjournal i ferietida !

20. juli 2017 kl. 08:00 - Sigrid Laupsa
Innsyn og postjournal i ferietida ! Avvikling av ferie gjer at me ikkje kan yta same service når det gjeld publisering av postjournal, som ved ordinær drift. I vekene 30 og 31 vert Innsyn ikkje oppdatert. Frå og med veke 32 vert innsyn oppdatert med journal og dokument, men med lengre intervall enn vanleg.

Fuglafjell AS tildelt kontrakt for bygging av reinseanlegget i Øystese

18. juli 2017 kl. 11:50 - Nils Eivind Stranden
Det er bestemt at det skal byggjast nytt reinseanlegg for avløp i Øystese. Nytt reinseanlegg skal stetta dei nye og strengare krava i utsleppsløyve frå Fylkesmannen.

Avfallsgebyr frå stølar

18. juli 2017 kl. 11:30 - Anita Hesthamar
Avfallsgebyr frå stølar Det skal betalast avfallsgebyr for stølar som vert nytta som fritidsbustader, og som har «rom for kvile og matstell».

Arbeid v/bru i Strandadalen

14. juli 2017 kl. 10:43 - Leif Skår
På grunn av vedlikehald og reparasjonsarbeid kan Strandadalen bru i Strandebarm verta stengt i korte perioder. Arbeidet vil starta måndag 17.07.2017 og halda på ca. 4 veker framover. Ved eventuelle spørsmål kan ein kontakta tlf. 91105616

Hardingsmolt AS -søknad om utviding av produksjonen ved landbasert akvakulturanlegg Tørvikbygd

12. juli 2017 kl. 15:34 - Jon Nedkvitne
Hardingsmolt AS (reg.nr. H/KM 0023) søkjer om utvida utsleppsløyve innanfor gjeldande konsesjon på 5,0 millionar sjødyktig settefisk på lokaliteten Tørvikvatnet (lok. nr. 13156) i Kvam herad.

Ung Fritid sommaraktivitetar – veke 32

7. juli 2017 kl. 08:35 - Anna Mo-Bjørklund
VippsMange born og unge i Kvam har delteke på Ung Fritid sine sommarkativitetar i veke 26 og 27, nokre aktivitetar har vore fullteikna. Ung Fritid tek no «ferie», men er tilbake i veke 32. Det er ledige plassar på alle aktivitetane, og «førstemann til mølla» får plass. Grunna ferieavvikling vil du ikkje få endeleg stadfesting før 7. august. Ung Fritid ønskjer alle ein god sommar!

Offentleg ettersyn – Framlegg til reguleringsplan for Laupsa, gnr. 51 bnr. 2 m. fl

4. juli 2017 kl. 08:43 - Leiv Ingmar Kaale

NPB-utvalet har vedteke at framlegg til reguleringsplan for Laupsa, gnr. 51 bnr. 2 m. fl i Kvam herad skal leggjast ut på nytt offentleg ettersyn, NPB-sak 011/17

Stortings- og sametingsvalet - tidlegrøysting frå 1. juli

26. juni 2017 kl. 07:36 - Frank Tangen
Veljarar som ikkje kan røysta ved ordinær førehandsrøysting (10. august – 8. september) eller på valtinget 11. september 2017, kan «tidlegrøysta» i perioden 1. juli - 9. august. Fellessekretariatet på rådhuset er ansvarleg for mottak av tidlegrøyster.
 • Tidlegrøysting til Stortings- og sametingsvalet 2017
 • Rådhuset (mån-fre kl. 10-14 etter avtale*)
 • 1. juli - 9. august
* Dersom du ønskjer å tidlegrøysta skal dette avtalast på førehand, på tlf. 56553000, ev. senda epost til postmottak@kvam.kommune.no eller møta opp på rådhuset for å gjera avtale. Du treng ikkje valkort, men hugs å ta med legitimasjon!

Ferieaktivitetar for born og unge (11-18 år)

19. juni 2017 kl. 10:21 - Frank Tangen
Ferieaktivitetar for born og unge (11-18 år) I vedlagt dokument finn du aktivitetsplanen for "Ung fritid i Kvam" frå 26. juni til 11. august. For å delta i aktivitetane må påmelding sendast til epostadressa ungfritid@kvam.kommune.no seinast 3 dagar før aktiviteten startar.

Ferieoversikt for helsetenestene i Kvam 2017

13. juni 2017 kl. 13:43 - Arne Aksnes
F = ferie * sjå tekstdel

Treningstid i idrettshallane 17/18- søknadsfrist 04.08.2017

31. mai 2017 kl. 14:20 - Magreth Børve Olsen
Søknadsskjema om treningstid på kveldstid i hallane i Strandebarm, Norheimsund og Øystese finn ein i vårt digitale søknadssenter. Søknadsfrist er 04.08.2017

Radonmålingar i Kvam - Telefonsal

31. mai 2017 kl. 13:15 - Kommunegeologen
Me har fått informasjon om at det for tida er «telefonsal» av radonmålingar. Kvam herad har ingenting med dette å gjera. Rådet frå statens strålevern er å måla radon i målesesongen, som er frå midten av oktober til midten av april. Kvam herad har dei siste målesesongane hatt eit tilbod til innbyggjarane i Kvam om rimelege sporfilm til radonmålingar.

Opningstider i sommar: Kvam rådhus og Kvam bibliotek

31. mai 2017 kl. 10:20 - Sigrid Laupsa
I tabellen under ser du opningstidene til biblioteka og rådhuset denne sommaren (biblioteket i Ålvik har siste opningsdag før sommarferien 2. juni). Rådhuset går over til sommaropningstid (kl.10-14) frå og med måndag 19. juni. Sentralbord og kundemottak har redusert opningstid, men du kan kontakta sakshandsamar via direktenummer som vanleg.

Nye skjema for kulturtilskot

11. mai 2017 kl. 11:03 - Mary Ann Sørheim
Skal du eller laget ditt søkja kulturtilskot til ulike arrangement eller prosjekt, finn du søknadsskjema her: http://www.kvam.no/lag/samla/biblskule.asp?meny=kommunale_tilskot Informasjon: kontakt kulturkontoret v/ Mary Ann Sørheim 56 55 69 06/ 954 07 710 eller mars@kvam.kommune.no

Innsamling av arkivmateriale frå lag og organisasjonar

29. mars 2017 kl. 13:14 - Mary Ann Sørheim
Har laget ditt gamle møtebøker, arkiv, protokollar, lagsblad, vedtekter, fotomateriale, lokalhistoriske filmar osv ? Kulturkontoret vil gjerne samla og arkivera dette materialet.

Pris- og gebyrhefte

5. januar 2017 kl. 08:56 - Anita Hesthamar
Prisar og gebyr for 2017 er klare.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no