Lenke til artikkelinnhald - Snart klart for Tour des Fjords i KvamLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
AKTUELT
kunngjering
ledige stillingar
nyhende
- Tilbod om norsko..
- Kulturtilskot fr..
- Notanes, oppstar..
- Vegarbeid i Skår..
- Informasjon om h..
- Vegarbeid på Fv7..
- Utlysing av tils..
- Vil du bidra til..
- Reguleringsplan ..
- Vegstenging - Ne..
- Kvam herad tilby..
lagsportalen
kalender
logg inn/ mi side

Du er her: Startside / aktuelt / nyhende /

Snart klart for Tour des Fjords i Kvam


OBS! Denne artikkelen er henta frå arkivet og er gått ut på dato. Innhaldet kan difor vera utdatert.


Utskriftsvenleg side Lagt ut 24. mai 2017 kl. 10:11 av Frank Tangen
Tour des FjordsTorsdag 25. mai startar 2. etappe av sykkelrittet Tour des Fjords med start i Brekke i Gulen og med målgang i Steinsdalen etter ein rundtur innom Fyksesundet. Arrangørane oppmodar firma, skular, organisasjonar og enkeltpersonar om å bidra med sprelske innspel langs løypa. I Kvam vil løypetraséen vera Fv 7 over Kvamskogen og ned til Norheimsund, der vil syklistane ta vegen om Norheim og koma ned i Meierihola i Øystese. Så startar stigninga opp mot Myrane før dei kan pusta litt på ned mot Porsmyr. Frå Fyksesundsbrua går løpet langs Fv 7 heilt til målgang ved Steinsdalsfossen.

Trafikk


I samband med rittet vil det bli både vegstengingar og innsnevringar til ei køyrebane på ulike strekningar.

Vegstenging i samband med Tour des Fjords
StengtVegstrekningTekst
08.00 - 22.00Fv7: v/SteinsdalsfossenVegen kan bli periodevis stengt opp til 2,5 time frå kl 08.00 - 22.00, elles manuell dirigering. Det vil bli opna for passering i samband med bussar i rute fram til kl. 15 og etter kl 18.30.
16.00 - 18.30Fv7: Steinsdalen - Fykse
16.00 - 18.15Fv 130 og 131: Norheimsund - Øystese - FyksesundGamlevegen frå Norheimsund via Meierihola til Øystese barneskule og vidare over Myrane til Fyksesund.
15.00 - 16.30Grovagjelet og Gamle DalavegenGrovagjelet og Gamle Dalavegen frå avkjøringa til barneskulen og til krysset med Grovagjelet vert stengt i samband med barnerittet.


Barneritt


Tour des Fjords arrangerer barneritt for barn mellom 2 – 12 år ved kvar start- og målstad av dei fem etappane i årets arrangement. Det er gratis å delta og barna startar i puljer med barn på same alder. Finn fram sykkelen og bli med. Det er påbudt å bruka hjelm. Detaljar om barnerittet i Kvam:
 • Start: kl. 15.30
 • Kvar: v/Norheimsund skule (sjå løypekart)
  Barneritt

Er du gira på å ta del i det kulaste barnerittet som finst? Alle som deltar får ei flott t-skjorte. Me samarbeidar også med Kongeparken så kanskje får me vitjing av Brumle eller Brumleline?

Grovagjelet og Gamle Dalavegen frå avkjøringa til barneskulen og til krysset med Grovagjelet vert stengt i tidsrommet 1500 – 1630.

Meld deg på her!


Tidspunkt


Tidene under her er naturleg nok ikkje eksakte tider.
 • Start i Gulen (Brekke) kl. 13.20
 • Barneritt kl. 15.30 – 16.30
 • Kvamskogen ca. kl. 16.40 – 17.00
 • Norheimsund ca. kl. 17.00 – 17.25
 • Skårsvatnet (Gullfiskvatnet) ca. kl. 17.15 – 17.40
 • Fyksesundbrua ca. kl. 17.20 – 17.45
 • Øystese (Fv 7) ca. kl. 17.35 – 18.00
 • Norheimsund ca. kl. 17.45 – 18.05
 • Målgang v/Steinsdalsfossen ca. kl. 17.50 – 18.10
Lenke: http://tourdesfjords.no


Tilbod om norskopplæring for arbeidsinnvandrarar - kveldskurs påmelding

19. januar 2018 kl. 09:00 - Kjell Arne Gjøn
Vaksenopplæringa i Kvam startar opp igjen med kveldskurs i nynorsk. I følgje regelverket må personar som er frå EFTA/EØS betala for opplæringa.

Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18

18. januar 2018 kl. 11:20 - Mary Ann Sørheim
Kulturtilskot frå Kvam herad 2018 -søknadsfrist 1.3.18 Frivillige lag og organisasjonar i Kvam kan søkja kulturtilskot for 2018. Søknadsfrist er 1. mars 2018.

Notanes, oppstart av reguleringsplan for offentleg avlaupsanlegg og parkområde

15. januar 2018 kl. 11:27 - Leiv Ingmar Kaale
Føremålet med detaljreguleringsplanen er å leggja til rette for utvida avlaupsanlegg med tilhøyrande infrastruktur og uteområde.

Vegarbeid i Skårdalsvegen (Fv 131)

15. januar 2018 kl. 07:12 - Nils Eivind Stranden
Kjosås Maskin AS skal utføra arbeid med utbetring av FV131 i Øystese, Skårdalsvegen, i perioden 15.01.2018 – 01.05.2018. Vegen kan verta stengt i inntil 30 minutt ved sprenging.
 • Sprenging vert varsla med lydsignal og skal utførast fredagar.

Informasjon om hovudopptak i barnehagar i 2018

12. januar 2018 kl. 10:58 - Beate Gauden
Alle barn som er fødd før 01.12.17 har lovfesta rett på barnehageplass frå og med 01.08.2018 eller den månaden dei fyller 1 år, dersom det er søkt om plass innan søknadsfristen.

Vegarbeid på Fv7 ved Laupsa

10. januar 2018 kl. 10:40 - Frank Tangen
Statens vegvesen melder at Fv7 vert periodevis stengt måndag-torsdag på grunn av vegarbeid ved Laupsa i Øystese i perioden 2. januar til 30. april 2018. Personbilar kan nytta Fv131 (om Porsmyr) i stengetida. Sjekk detaljar på vegvesen.no

Utlysing av tilskotsmidlar- Den Kulturelle Spaserstokken 2018

2. januar 2018 kl. 13:45 - Mary Ann Sørheim
Profesjonelle kunst- og kulturaktørar vert inviterte til å søkja tilskot til kulturaktivitetar for eldre i 2018.

Vil du bidra til rehabiliteringsplanen i Kvam?

2. januar 2018 kl. 12:52 - Rikke G. Reistad
Kvam herad er i gang med å utarbeida ny rehabiliteringsplan for vaksne. Rehabiliteringsplanen er tenkt ferdigstilt i februar 2018.

Reguleringsplan i Ljonesvågen

29. desember 2017 kl. 11:50 - Leiv Ingmar Kaale
Biofish AS ynskjer å utvida akvakulturanlegget i Ljonesvågen.

Vegstenging - Netelandsbrua i Steinsdalen

25. desember 2017 kl. 08:13 - Nils Eivind Stranden
Kvam herad skal utbetra Netelandsbrua i den kommunale vegen i Steinsdalen. Eksisterande bru skal fjernast (sjå raudt kryss i kart) og det vert lagt nye element som grunnlag for ny bru. Fundament på kvar side skal også utbetrast/fornyast. Dette betyr at vegen vert stengt i ein periode framover. Det vil ikkje vera mogeleg med gjennomkøyring i denne perioden, men det vil fortsatt vera tilkomst frå kvar side frå Steine og frå Dalatun.
 • Det er planlagt at arbeidet vil pågå frå og med måndag 8. januar til fredag 20. april 2018. Sluttdatoen kan bli endra.

Kvam herad tilbyr AvtaleGiro og eFaktura

12. juni 2016 kl. 06:58 - Kristi Neteland
AvtaleGiro og eFaktura Du kan velja mellom eFaktura, Avtalegiro eller ein kombinasjon av begge. Avtalen kan du enkelt oppretta her ved hjelp av BankID. Eventuelt kan du oppretta avtalen i nettbanken, eller ved å ta kontakt med banken din. Dersom du ikkje har nettbank kan du inngå avtale om AvtaleGiro ved å fylla ut og senda inn vår svarkupong.


Legevakt 116117FACEBOOK Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no