Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Arbeidsmiljøutval

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 14:57 av Kari Sagen
Alle verksemder med meir enn 50 tilsette er etter arbeidsmiljølova pålagt å ha arbeidsmiljøutval.
Arbeidsmiljøutvalet er representert med like mange representantar frå arbeidsgjevarsida og arbeidstakarsida. Arbeidsgjevarsida er vald frå det politiske miljø med tre representantar og to representantar frå administrasjonen. Rådmannen og HR-sjef møter som representant for administrasjonen. Bedriftshelsetenesta har uttalerett, men ikkje stemmerett i utvalet. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) har møte omlag 4 gonger årleg, avhengig av saker.

Arbeidsmiljøutvalet skal arbeida for gjennomføring av eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø og følgja utviklinga i spørsmål som vedkjem arbeidstakaren si helse, velferd og tryggleik.

Medlemer i arbeidsmiljøutvalet 2011-2015:Arbeidsgjevarrepresentantar:


1. Karin Mo Valland, Ap - pers.vara: Edmund Larsen, MPG
2. Arne Sandven, KrF - pers.vara: Sølvi Berge H
3. Ingunn Torvik, Sp - pers.vara: Vilma Vence Sp


4. Rådmann Arild Steine
5. HR-sjef Kari SagenArbeidstakarrepresentantar:


Ragnhild Rykkje - Fagforbundet - leiar frå januar 2011
Vigdis Rykkje- Utdanningsforbundet
Reidun B. Kjosås - Norges Juristforbund (Akademikerne)
Lillian Kvamsøy - Hovudverneombod - Line Lie (varaverneombod)
Maria Eknes - Norsk Sjukepleiarforbund

Informasjon om vedtak i Arbeidsmiljøutvalet ut i organisajonen, går direkte til verneomboda og gjennom linjeleiarane.

Dersom du har synspunkt og ynskjer å ta opp saker i Arbeidsmiljøutvalet, kan du ta kontakt med ein av representantane.

For meir informasjon om arbeidsmiljøutvalet sjå IK-handboka kap.3. og Arbeidsmiljølova §§ 7-1 og 7-2.


Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no