Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

HR

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 14:59 av Kari Sagen
Kari Sagen er HR-sjef i Kvam.
Telefon 56553097 / 90954046
HR-(human resources)sjef er organisert i rådmannen sin stab og arbeider hovudsakleg med den strategiske lønns-og personalpolitikken i kommunen. Oppgåver som er knytt til stillinga er mellom anna:

Medarbeidar- og leiarutvikling
Strategisk personalplanlegging/analyse
Kompetanseplanlegging
HR i omstillingsprosessar
Rekrutteringsplanlegging – rekruttering - Kontraktsarbeid visse stillingar
Forhandlingar og lønnspolitisk plan
Arbeidsrett og tariffspørsmål
Rådgjeving til leiarar i personalsaker - dokumentasjonsarbeid
Samarbeid med arbeidstakarorganisasjonane ihht. Hovudavtalen

HMS


Sakshandsaming Arbeidsmiljøutvalet
Bedriftshelseteneste – årsplanlegging og oppfølging, innkjøp og evaluering
HMS-system – systemansvarleg innhald
Oppfølging IA-avtalen – kontaktperson NAV, omplasseringar osv.

Utvalsarbeid


Forhandlingsutvalet lønnsspørsmål – forhandlingsleiar
Sakshandsamar for Arbeidsmiljøutvalet (AMU)
Medlem i Samarbeidsutvalet for fastlegeordninga (SU)
Medlem i Samarbeidsutvalet for fysioterapitenesta
Medlem i Administrasjonsutvalet (ADM)


Epost: kari.sagen@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no