Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Skredfare

Utskriftsvenleg side Lagt ut 4. juli 2017 kl. 11:03 av Tore Dolvik
Kvam herad, saman med sju andre kommunar, samarbeidar om ein kommunegeolog. Eit av arbeidsområda er å auka skredkompetansen i kommunane blant anna via informasjon på nett.
Kvam, Fusa, Jondal, Ullensvang, Ulvik, Kvinnherad, Odda og Samnanger er med i eit interkommunalt skredsamarbeid om ein kommunegeolog. Samarbeidet har som mål å auka kompetansen på skred i kommunane slik at ein kan forebygge og redusere skredfaren ved hjelp av blant anna kunnskap.

Kommunegeologen kan gje råd til private i fagfeltet skredfare. Rådgjeving utanfor generell rettleiing vert gebyrlagt ut frå timeforbruk.

Klikk på lenka under for meir informasjon.


Vakttelefon VA: 56 55 34 00

Trafikkmelding: 175

Alle akutte ulukker og hendingar der menneske, dyr og materielle verdiar er trua, skal meldast til Interkommunal Vaktsentral Brann tlf. 110.


Stikkord: Skred, skredfare, rasfare, skredhending, skredhendelse, uromelding, bekymringsmelding, snøskred, steinskred, steinsprang, fjellskred, leirskred, kvikkleireskred, jordskred, jordras, lausmasseskred, løsmasseskred, flaumskred, sørpeskred, aktsemdkart, aksemdområde, aktsomhetskart, aktsomhetsområde, hensynssone, omsynssone, faresonekartEpost: tordol@kvam.kommune.no
Heimeside: http://www.kvam.no/kommunegeologLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no