Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Kreftkoordinator

Utskriftsvenleg side Lagt ut 18. juli 2017 kl. 09:31 av Margrete Berge
Margrete Berge er tilsett i 50 % stilling som kreftkoordinator i Kvam herad. Stillinga er finanisert med midlar frå Kreftforeningen. Stillinga er organisert i Kvam rehabiliterings- og behandlingsavdeling og kreftkoordinator har kontor på Øysteseheimen.

KVA ER EIN KREFTKOORDINATOR?- Skal vera synleg og tilgjengeleg for alle kreftramma i kommunen og gje rettleiing til pasientar, pårørande og helsepersonell

- Ha oversikt over kva tilbod kommunen har for kreftramma og deira pårørande

- Gje råd, rettleiing og samtalar til pasientar og pårørande, og vere med å sikre trygg og heilskapleg omsorg i heimkommunen

- Vera tilgjengeleg og kjent som kontaktperson for spesialisthelsetenesta

- Samarbeida med pasientorganisasjonar og frivillige organisasjonar

- Arbeida tverrfagleg, og samarbeide med heimesjukepleien, fysio- og ergoterapeutar, fastlegar og andre fagpersonar

- Vera bindeledd mellom sjukehuset og kommunen


Ta gjerne kontakt.


Det kan følgje mange tankar med å få kreft. Mange tykkjer det vert mykje sjukdomsprat for familie og venner, kreftkoordinator kan vere ein fagperson å få ut litt tankar og bekymringar hjå.

Kreftkoordnator kan besøke deg heime, eller møtast på kontoret. Det er opp til pasient og pårørande kor tett kontakt dei ynskjer.
Ta kontakt pr telefon, sms eller mail.


kreftomsorg@kvam.kommune.no
Mob 90 67 98 53

- Kontor: Øysteseheimen
-Kvar tysdag og onsdagEpost: margbe@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no