Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Bestille naboliste

Utskriftsvenleg side Lagt ut 22. mai 2017 kl. 11:33 av Bjørn Vik
Skjema for bestilling av naboliste
Bestille naboliste KVAM HERAD
BESTILLING AV NABOLISTE
1.Rekvirenten
a. Namn/føretak:...................................
b. Fødselsnr (11 siff )/org.nr.: ..................
2.Eigedomen nabovarslinga gjeld (gnr/bnr):.........
a. Er rekvirent heimelshavar til eigedomen:Ja/Nei
b. Viss nei legg ved dokumentasjon på bestillingsavtale
3.Rekvisasjonen gjeld:
a.Naboliste til bruk i byggjesøknad
b.Naboliste til bruk i reguleringsplanlegging
c.Naboliste til bruk i delingssøknad
d.Naboliste til anna bruk, beskriv: ...............
Naboliste inneheld kun adresser til naboar og gjenbuarar jf pb-lova § 21-3.
Naboliste til bygge- og delingssaker kostar 150 kr, medan naboliste til planlegg og andre føremål må bereknast.
4.Eg stadfester at denne nabolista berre skal nyttast i samanheng med søknadspliktige tiltak knytta til denne eigedomen jf matrikkellov § 30. Ja/Nei

Rekvirenten sin signatur. …………………………………… Dato …………………

Skjema skal sendast til :
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund eller postmottak@kvam.kommune.no

Fylles ut av Kvam herad.
Registreringsnummer: ……………………………………………………………
Sakshandsamar:.…………………………………………….... Dato: ……………….
Skjema versjon 18.7.2014 revidert 16.12.2014 til bruk for registrering av utlevering av opplysningar frå matrikkelen.)


Epost: bjorn.vik@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no