Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Alkoholpolitiske retningsliner

Utskriftsvenleg side Lagt ut 7. august 2017 kl. 10:58 av Bjørnar Dagstad
Kvam herad skal revidere sine alkoholpolitiske retningsliner. Dagens retningsliner er ein del av rusmiddelpolitisk handlingsplan, gjeldande for perioden 2012-2016. I alkohollova står det at kommunane skal utarbeide ein alkoholpolitisk handlingsplan, som mellom anna skal sei noko om dei alkoholpolitiske måla kommunen legg til grunn for sin alkoholpolitikk og korleis nå desse måla. I dette ligg t.d. sals- og skjenketider, krav til kurs for tilsette og vaktkrav for einskildhøver. Handlingsplanen bør reviderast etter kvart heradsstyreval.
Alkohollova opnar frå 1. januar for at kommunane kan vidareføre dagens sals- og skjenkeløyver utan ein ny søknadsrunde. Før dei kan fatte eit slikt vedtak, må alkoholpolitikken vere drøfta i heradsstyret. Det er innspel til dei alkoholpolitiske retningslinene som me no ber om innspel til. Retningslinene vil gå inn i det vidare arbeidet med rusmiddelpolitisk handlingsplan, og her under alkoholpolitisk handlingsplan.

Me ber om at innspel vert sendt til postmottak@kvam.herad.no eller Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund innan 15. mars. Dagens retningsliner er tilgjengelege her:

Alkoholpolitiske retningsliner for Kvam herad

For meir informasjon om arbeidet, kontakt Bjørnar Dagstad på tlf. 56 55 30 89 eller e-post.


Epost: bjodag@kvam.kommune.noLegevakt 116117


ARILD M. STEINE RÅDMANN Arild M. Steine Rådmann


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no