Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Ressurssjukepleiar

Utskriftsvenleg side Lagt ut 12. september 2017 kl. 13:08 av Margrete Berge
Ressurrssjukepleier i Kvam herad, eit tilbod til deg med alvorleg sjukdom
Ressurssjukepleiar

For å samordna tenestetilbodet på ein god måte er det etablert eit nettverk av ressurssjukepleiarar på i Hordaland.
Ressurssjukepleiararne i Kvam herad arbeider i pleie og omsorg.

Målet er å gje den sjuke og familien støtte under og etter behandling i samarbeid med fastlege.

Tilbod
-Heimebesøk med samtale
-Støtte til pasient og pårørande
-Råd til lindring av plagsame symptom
-koordinere tenestetilbodet
-hjelp til å skaffe hjelpemiddel

Ressurssjukepleiar jobbar i dei ulike sonene. For å få kontakt må du ringe til sona du høyrer til.
Kvardagar mellom 08-15.

Strandebarm : Elisabeth Svåsand, 56 55 31 10
Norheimsund: Lena Steine, 56 55 64 20
Øystese / Ålvik: Lena Tonning, 56 55 69 70
Forvaltarkontoret kan også vere behjelpelig med å få kontakt: 56 55 77 12 / 56 55 86 00
Epost: margbe@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no