Lenke til artikkelinnhald - TenesterLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | VAL | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
TENESTER
arbeid og næring
born og ungdom
bustad og eigedom
eldre
familie og samliv
helse
individ og samfunn
innvandring
miljø, kultur og fritid
religion og livssyn
rettslege spørsmål
skattar og avgifter
skule og utdanning
sosiale tenester
trafikk og køyrety
plan og byggesak
kommunale avgifter
Lenke - Vert opna i nytt vindagabarnehagar
Lenke - Vert opna i nytt vindagaavgiftshefte

Du er her: Startside / tenester /

Nye familiesenteret

Utskriftsvenleg side Lagt ut 28. februar 2017 kl. 08:04 av Anna Mo-Bjørklund
Nye familiesenteret vart etablert 1. juni 2016 og er no i full drift med 9 tilsette. Senteret har 3 team for barn/ungdom og familie:
FAMILIETEAM
UTEKONTAKT
LOS
FAMILIETEAM gjev lågterskelhjelp til familiar, familieterapi, familierettleiing, COS-rettleiing mm. Tilsette:
Anne Valland; familieterapeut.97636151(fagansvar)
Liv Berit Befring; familierettleiar.
Hallgeir Kjosås; familierettleiar(man, tys, fre)
Anna Mo-Bjørklund; kommunepsykolog.

Kontakt med tenesta skal fortrinnsvis gå gjennom barnehage/skule eller andre hjelpetenester familien har vore i kontakt med. I enkelte tilfelle kan familien sjølve oppsøkja familieteam. Eige kontaktskjema får du ved å kontakta helsestasjon, barnevern eller PPT.

UTEKONTAKTEN i Kvam er tilgjengelege for ungdom.
Utekontaktane har fast trefftid på skular og på BASEN, nærare informasjon kjem. Dei tilsette er:
Solveig Lundblad-Sandbakk; tys/tors.97728718
Ben Milenkovic; ons/tors. 995 48 868
Hallgeir Kjosås; ons/tors. 916 05 119
Anna MO-Bjørklund har fagansvaret.

LOS FOR UNGDOM. Prosjektperiode skuleåret 16/17.
LOS er for ungdom som står i fare for fråvær i skulen. LOS skal vera ei støtte for ungdomen og koordinera når mange er inne for å hjelpa.Tilsette:
* Mette Lieungh; mån/ons. tlf.48040503
* Solveig Lundblad-Sandbakk; mån/ons tlf.97728718
* Tone Flotve; onsdagar 56553050
Eige kontaktskjema for LOS, sjå vedlegg.

Familiesenteret kjem fortløpande med kontakt-informasjon om tenestene. Frå februar 2017 kan de kontakta Anna Mo-Bjørklund for spørsmål,eller kontakta dei som det er oppgjeve mobiltelefonnummer på, så vert kontakt vidareformidla.

Kvam Herad er glad for at me no har alle desse tenestene oppe og går for born/ungdom og familiar.

Målsetjinga er tidleg innsats/hjelp for å førebyggja feilutvikling og sikra meistring og fungering til det ebste for barn/ungdom og familiar.

Nye familiesenteret er ein del av KFL, og samarbeider tett med helsestasjon, PPT og barnevernet i samråd med foreldra.

Epost: anmb@kvam.kommune.noLegevakt 116117FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no