Lenke til artikkelinnhald - SkjemaLenke til artikkelinnhald A - A - A | Sidekart |
AKTUELT | TENESTER | POLITISK | LAGSPORTALEN | KVAM | PLAN | POSTLISTE | KONTAKT | SKJEMA |
SKJEMA

Du er her: Startside / skjema /

SKJEMA

På denne sida finn du koplingar til elektroniske skjema og ulike blankettar som kan nyttast ved søknadar til heradet. Filene er i ulike format og vert henta frå ulike stader på Internett. Filene vert opna i eit nytt vindauga. Oversikta er organisert etter emneoverskrifter. For å lese blankettar i pdf-format treng du programmet Acrobat Reader. Viss du ikkje allereie har det kan du laste det ned gratis på www.adobe.no. Du kan og søke etter skjema i søkefeltet i høgre kolonne.Alkohol
Last ned eskjema-fil Omsetnadsrapport for alkohol (lagt ut 09.04.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til sal av alkohol under 4,7 prosent (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil Søknad om serverings- og skjenkeløyve (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil Søknad om serveringsløyve (lagt ut 24.02.2016)
Last ned eskjema-fil søknad om skjenkeløyve - ambulerande og einskildhøve (lagt ut 30.10.2012)
Last ned eskjema-fil Søknad om utvida skjenkeareal (lagt ut 01.04.2013)
Last ned doc-fil Søknad til politiet ved større arrangement (lagt ut 29.09.2010)

Avlastning
Last ned xls-fil Timeliste for avlastning (lagt ut 25.02.2004)

Barnehage
Last ned pdf-fil Spesialpedagogisk hjelp (lagt ut 05.04.2017)
Last ned eskjema-fil Søknad om barnehageplass (lagt ut 05.01.2017)
Last ned pdf-fil Søknad om moderasjon på økonomisk grunnlag (lagt ut 14.03.2016)

Besøksheim
Last ned xls-fil Timeliste for besøksheim (lagt ut 01.01.2005)

Brannvern
Last ned eskjema-fil Diverse søknadsskjema frå DSB (lagt ut 28.12.2015)
Last ned pdf-fil Sjekkliste/kontrollerklæring ved installasjon av eldstad (lagt ut 28.12.2015)
Last ned pdf-fil Søknad om oppføring/endring/reparasjon av skorstein (lagt ut 11.05.2016)
Last ned pdf-fil Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (lagt ut 27.01.2006)
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for fyrverkeri (lagt ut 01.01.2005)

Byggesak
Last ned pdf-fil Naboliste (lagt ut 12.10.2015)

Ferieklubben
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Påmelding til Ferieklubben 2016

Forvaltning
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Brønnøysundregistrene (lagt ut 01.07.2009)

Helse
Last ned pdf-fil Søknad om hjelpeverge (lagt ut 13.08.2012)
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Tilvising til kommunal ergoterapeut
Last ned pdf-fil Tilvisingsskjema til fysioterapi for born og unge (lagt ut 17.05.2016)
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Tilvisingsskjema til fysioterapi for eldre og vaksne

Idrett
Last ned eskjema-fil Søknad om treningstider i idrettshallane (lagt ut 30.05.2012)

Kulturmidlar
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Den kulturelle spaserstokken
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Kulturtilskot frå Kvam herad 2017

Kulturskule
Last ned pdf-fil Søknad om redusert betaling i kulturskulen på økonomisk grunnlag (lagt ut 01.05.2014)
Last ned eskjema-fil Søknadsskjema for Kvam kulturskule (lagt ut 28.03.2009)

Lag og organisasjonar
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Stønad til leiarkurs

Ledig stilling
Last ned eskjema-fil Digitalt søknadssenter (lagt ut 18.12.2016)

Ledsagarbevis
Last ned pdf-fil Søknadsskjema for følgjekort/ledsagerbevis (lagt ut 26.03.2004)

Logoped
Last ned pdf-fil Tilvising til logoped (lagt ut 20.10.2014)

Miljøvern
Last ned eskjema-fil Blankettar frå Klima og forureiningsdirektoratet (lagt ut 01.01.2005)

Pleie og omsorg
Last ned pdf-fil Førespurnad om individuell plan (lagt ut 03.09.2010)
Last ned pdf-fil Søknad om pleie- og omsorgstenester (lagt ut 27.06.2010)

Politisk
Last ned xls-fil Refusjonskrav for folkevalde (lagt ut 02.03.2015)
Last ned doc-fil Tapt arbeidsforteneste (lagt ut 02.03.2015)

PPT-kontoret
Last ned doc-fil Tilvisingsskjema PPT (lagt ut 14.03.2017)

Reiserekning
Last ned xls-fil Reiserekning (lagt ut 27.01.2016)

Rettslege spørsmål
Last ned eskjema-fil Søknad om løyve til oppbevaring av eksplosiver (lagt ut 28.12.2015)

SFO
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Søknad om SFO-plass (digitalt)
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Søknadsskjema for SFO-plass (skulefritidsordning)

Skule
Last ned pdf-fil Innskrivingsskjema for elevar i grunnskulen (lagt ut 11.12.2014)

Støttekontakt
Last ned pdf-fil Søk om støttekontakt (lagt ut 27.06.2010)
Last ned doc-fil Søk om å bli støttekontakt (lagt ut 03.09.2014)
Last ned xls-fil Timeliste for støttekontakt (lagt ut 29.01.2017)

Søknad
Last ned pdf-fil Søknad om konsesjon for visning av film i næring Kvam herad (lagt ut 10.02.2014)

Teknisk - gravereglement
Last ned pdf-fil Graving i veg - retningslinjer (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - sluttkontroll og dokumentasjon (lagt ut 04.11.2014)
Last ned pdf-fil Graving i veg - søknadskjema (lagt ut 04.11.2014)

Teknisk - kravspesifikasjon
Last ned pdf-fil Krav til funksjon og utføring for kommunale avlaupsstasjonar (lagt ut 12.11.2012)
Last ned pdf-fil Krav til funksjon og utføring for kommunale trykkaukeanlegg for drikkevatn (lagt ut 12.11.2012)

Transportordning
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Transportordning for funksjonshemma - Egenerklæring
Last ned pdf-fil Transportordning for funksjonshemma - Legeerklæring (lagt ut 21.01.2007)

Utleige
Last ned doc-fil Utleige av audiovisuelt utstyr (lagt ut 11.11.2005)

Utmark
Last ned pdf-fil Løyve til motorisert ferdsle i utmark (snøscooter, fly, helikopter) (lagt ut 05.06.2013)

Vaksenopplæringa
Skjemaet er utilgjengeleg (gått ut på dato)Påmelding til norskkurs for innvandrarar


Legevakt 116117


SØKNADSSKJEMA Søknadsskjema


FACEBOOK  Facebook

Godkjent HTML 4.01 Transitional
Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - telefon: 56553000 / faks: 56553001, epost: postmottak@kvam.kommune.no