Kvam heradOppvekst i Kvam
ADMINISTRASJON
nyhende
oppvekst
sfo
ppt
skule- og barnehagerute
kommunale avgifter
lenker
vaksenopplæringa
kvam kulturskule
BARNEHAGAR
tolomarka barnehage
oma barnehage
strandebarm barnehage
tørvikbygd barnehage
norh.sund barnehage
øystese barnehage
ålvik barnehage
sandven fus (priv)
BARNESKULE
ålvik
strandebarm
norheimsund
øystese
tørvikbygd
norheimsund friskule
UNGDOMSSKULE
kvam
strandebarm
norheimsund friskule
VIDAREGÅANDE
øystese gymnas
norheimsund vgs
framnes vgs
KLASSEKONTAKT
LOGG INN
Admin
MEDLEMSSIDER
Ålvik skule
Utskriftsvenleg side Lagt ut 26. februar 2016 kl. 10:46 av Ester Aalvik Hauger
Ålvik skule Besøksadresse:
Skulevegen 2
5614 Ålvik

Postadresse:
Postboks 5
5605 ÅLVIK
telefon til lærarrommet: 56556835

Rektor: Ester Aalvik Hauger
Telefon: 56556835 / 56556831 (rektor)
e- post: ester.aalvik.hauger@kvam.kommune.no

Avdelingsleiarar:
Kari Torpe
telefon: 95979288
e- post:kari.torpe@epost.kvam.no

Kristin Hovland
telefon: 97572440
e - post:kristin.hovland@epost.kvam.noVISJON:


"Ålvik skule skal vera ein god lærestad, der foreldre er trygge for borna sine, og der borna likar å vera!"

Ålvik skule har skuleåret 2015/2016 55 elevar.Skulen har for tida fire-delt barnesteg.


TILSETTE 2015/2016Kari Torpe, avdelingsleiar og faglærar, (kari.torpe@epost.kvam.no)
Kristin Hovland,avdelingsleiar og kontaktlærar i 6. og 7. klasse(kristin.hovland@epost.kvam.no)
Nina Lunde Aalvik, kontaktlærar, 4. og 5. klasse (nina.aalvik@epost.kvam.no)
Tove Johanne Øvrevik, kontaktlærar 1.og 2. klasse (tove.johanne.ovrevik@epost.kvam.no)
Torbjørn Vardehaug- faglærar,(torbjorn.vardehaug@epost.kvam.no)
Hilde Reinsli Hansen, faglærar,(hilde.reinsli.hansen@epost.kvam.no)
Kristin Holst, kontaktlærar i 3. klasse (kristin.holst@epost.kvam.no)
Unni Egdetveit, assistent(unni.egdetveit@epost.kvam.no)
Marianne Linga, assistent (marianne.linga@epost.kvam.no)
Margrete Sjo, assistent( margrete.sjo@epost.kvam.no)
Bente Helen Jordalen - fagarbeidar
Elevrådsansvarleg: Ester Aalvik Hauger
Trivselsleiar ansvarleg: Kristin Hovland


Epost: ester.aalvik.hauger@kvam.kommune.no
Heimeside: http://alvik.skule.no

Serviceerklæringar og tenester:

TenesteLeirskule på Mathilde
TenesteNorheimsund Friskule
Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund - tlf.: 56553000 fax: 56553001 E-post: postmottak@kvam.kommune.no